Webinar:  Ontdek 10 eigenschappen

van hoogbegaafde volwassenen 

en zorg voor een passend therapie-aanbod

Werk jij als vaktherapeut in de ggz met volwassenen? Dan kan het zijn dat je al eens met hoogbegaafde volwassenen gewerkt hebt zonder dat je dat wist.

Wil jij ontdekken wat hoogbegaafdheid met zich meebrengt?
Neem dan deel aan dit webinar tijdens de week van de hoogbegaafdheid.

website

Tijdens dit gratis webinar wordt ingegaan op:

  • eigenschappen die kunnen duiden op hoogbegaafdheid

  • het belang van het herkennen en erkennen van hoogbegaafdheid voor jou als therapeut en voor de interventies die je inzet 

   Ben je er bij op 13 maart om 10 uur? 

Uiteraard ga ik heel zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover lees je in mijn Privacyverklaring.
Je hebt altijd de mogelijkheid je uit te schrijven of af te melden.

Werk jij als vaktherapeut in de ggz met volwassenen? Dan kan het zijn dat je al eens met hoogbegaafde volwassenen gewerkt hebt zonder dat je wist dat daarvan sprake was of dat die mogelijkheid bij je is opgekomen.

 Binnen de ggz is nog weinig aandacht voor hoogbegaafdheid. In opleidingen wordt het misschien zijdelings genoemd, maar het beeld bestaat nog dat hoogbegaafden zich wel redden in de samenleving. Helaas lopen veel hoogbegaafden tegen problemen aan als het gaat om het omgaan met hun eigenschappen. Ze lopen vast en komen in contact met de hulpverlening. Vaak weten ze zelf nog niet dat ze hoogbegaafd zijn of wat dat precies voor hen betekent.

 

 Wanneer ze met de ggz in aanraking komen, komt het regelmatig voor dat ze gediagnosticeerd worden met ADHD, ASS, een bipolaire stoornis of zelfs persoonlijkheidsproblematiek. Vaak onterecht, er is lang niet altijd sprake van een psychiatrische- of ontwikkelingsstoornis. Veel hoogbegaafde volwassenen voelen zich mede daardoor niet gezien binnen de ggz of blijven geloven dat er inderdaad iets mis met ze is.

 

 Waar er in de ggz wel volop aandacht is voor mensen met een lager intelligentieniveau is er nauwelijks aandacht voor mensen met een hoger intelligentie niveau en wat dat met zich meebrengt. Behandeling richt zich op wat zichtbaar is aan gedrag en niet wat er achter dat gedrag zit. Vanwege een gebrek aan kennis over hoogbegaafdheid wordt dit veelal niet eens meegenomen in het behandeltraject. Het gevolg is dat er geen passende therapie geboden wordt, wat de cliënt veelal geen goed doet.

 

 Het raakt mij dat dit nog steeds gebeurt. Als ervaringsdeskundige en muziektherapeut voel ik daarom de missie om daar verandering in te brengen, zodat ook deze volwassenen zich gezien gaan voelen, erkent worden in wie ze zijn en zichzelf kunnen en mogen zijn in de samenleving.

 

 Wil jij de 10 eigenschappen van hoogbegaafde volwassenen ontdekken, zodat jij ervoor kunt zorgen dat zij passende therapie gaan krijgen? Neem dan deel aan dit webinar tijdens de week van de hoogbegaafdheid. Je kan je aanmelden via de website: https://praktijkdegrondtoon.nl/webinar-hoogbegaafd