Tevredenheidsvragenlijst

Je mening over de door jouw gevolgde vaktherapeutische behandeling of begeleiding vormt belangrijke informatie waarmee de kwaliteit van praktijken die zijn aangesloten bij de FVB getoetst en verbeterd kan worden. Om die reden word je na het afsluiten van een behandeltraject bij De GrondToon gevraagd een (digitale) tevredenheidsvragenlijst in te vullen die bestaat uit een aantal stellingen. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt.

De lijst kan via verschillende media worden aangeleverd.
– Je kunt van de link naar de online versie de Tevredenheidsvragenlijst invullen.
– Je kunt de lijst een word-document invullen. Deze kun je hier downloaden. Het formulier kun je opslaan en retourneren aan info@vaktherapie.nl. Dit is het emailadres van het secretariaat van de beroepsvereniging. Ook kun je het formulier op papier invullen en in een gesloten envelop ofwel  aan De GrondToon teruggeven, voor verzending wordt dan gezorgd, ofwel rechtstreeks versturen naar: FVB, Antwoordnummer 52041, 3502 VB Utrecht (frankeren is niet nodig).

Alvast bedankt voor je medewerking.