Praktische informatie

Vergoedingen

Diverse zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Meestal valt de vergoeding dan onder alternatieve geneeswijzen of alternatieve therapieën. De GrondToon is aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en Register Vaktherapie, registratienummer 2378. Een overzicht van vergoedingen vind je hier. Om er zeker van te zijn dat je verzekerd bent voor muziektherapie wordt aangeraden om contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij voordat je met de therapie start.

Beroepscode

Als (geregistreerd) muziektherapeut werk ik volgens de beroepscode voor vaktherapeutische beroepen. De beroepscode heb ik ter inzage in de praktijkruimte. Bij therapieën aan huis heb ik deze bij me.

Om aan de kwaliteitseisen te voldoen ben ik aangesloten bij het Register Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) onder registratienummer 2378.

Klachtenregeling

Elke Nederlandse zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan cliënten kunnen tonen. De GrondToon is hiervoor aangesloten bij het NIBIG onder registratienummer 5268593.

Als je klachten hebt met betrekking tot je behandeling kun je dat met mij bespreekbaar maken. Indien we in gesprek niet tot een oplossing kunnen komen, kun je contact opnemen met het NIBIG. Op hun site staat meer informatie met betrekking tot het indienen van klachten.