Maatregelen in het kader van Covid-19

De GrondToon volgt de regelgeving vanuit het RIVM en de richtlijnen vanuit de GGZ om besmetting met het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Afgelopen weken hebben alle afspraken daarom via beeldbellen plaatsgevonden. 

Inmiddels heeft De GrondToon diverse wijzigingen ingevoerd om in de praktijkruimte aan de richtlijnen te voldoen. Vanaf 11 mei 2020 kunnen afspraken voor therapie- en coachingsessies weer in de praktijkruimte plaatsvinden onder de voorwaarden beschreven in het protocol “Maatregelen bij De GrondToon in het kader van COVID 19”.  

Dit protocol vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden 

 

Protocol: Maatregelen bij De GrondToon in het kader van COVID-19

Kennismakingsgesprekken vinden plaats via videobellen. Het blijft ook mogelijk om online aan de therapie- en coachingssessies deel te nemen. Voor het beeldbellen maakt De GrondToon gebruik van de software van Zoom Pro. Dit programma voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Afspraken in de praktijk kunnen niet plaatsvinden wanneer één van ons:
 • last heeft van verkoudheid;
 •  griepklachten heeft;
 • verhoging of koorts heeft;
 • positief getest is op het COVID-19 virus en nog niet klachtenvrij is.
 • Neem bij twijfel contact op met de praktijk. Er wordt bij gezondheids-klachten afgeweken van de algemene voorwaarden van De GrondToon wanneer een sessie binnen 24 uur voor aanvang wordt afgezegd.
  De GrondToon houdt zich aan de voorschriften om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, zowel tijdens als buiten de therapiesessies om. Bij aanvang en na afloop van de sessie worden geen handen geschud.
  Bij binnenkomst in de hal van de praktijkruimte, zal ik voor je uit lopen naar de praktijkruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen. In de praktijkruimte zijn de stoelen verplaatst, om ook daar afstand te kunnen houden. Ik ga zelf op de stoel die het dichtst bij het whiteboard en de geluidsinstallatie staat (links wanneer je de ruimte binnenkomt)

  Voor aanvang van de sessie verzoek ik je je handen te wassen of gebruik te maken van de beschikbare desinfectie. Ook voorafgaand en na afloop van het bespelen van instrumenten of gebruik van andere materialen bied ik  de mogelijkheid hiervan gebruik te maken. Niet alle instrumenten kunnen te allen tijde gebruikt worden. Denk hierbij aan de instrumenten die moeilijker te reinigen zijn vanwege het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Om die reden wordt er onderling niet gewisseld tijdens de sessie.

  Restafval mag je zelf in de prullenbak weggooien. 

  Na afloop van de sessie zorg ik ervoor dat alle gebruikte instrumenten, overige materialen, deurknoppen en dergelijke gereinigd worden om de hygiëne te waarborgen.