Wat betekent hooggevoeligheid voor jou?

De laatste jaren is over hooggevoeligheid (ofwel hoogsensitiviteit) steeds meer bekend geworden. Zo is er wetenschappelijk bewijs dat hooggevoeligheid een aangeboren karaktereigenschap is. Er is daarbij sprake van een gevoeliger centraal zenuwstelsel. Er is dus geen sprake van een stoornis.

Uit onderzoek komt naar voren dat er twee specifieke kenmerken zijn:

  1. Gevoeligheid voor zintuiglijke informatie (prikkels): als je hooggevoelig bent, heb je een snellere en scherpere waarneming en neem je meer waar. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende prikkels:
    • Fysieke prikkels, zoals licht, geluid, geur, smaak, irritaties op de huid, pijn
    • Emotionele prikkels. Hierbij valt te denken aan stemming van anderen aanvoelen, sfeer in een ruimte opmerken, verwachtingen van anderen voelen, het leed in de wereld aantrekken en intense eigen emoties.
    • Prikkels die je op pakt als je te maken krijgt met nieuwe situaties en veranderingen. Misschien herkent u dat u in een nieuwe situatie eerst gaat observeren, voordat u actief mee gaat doen. Ook kan het zo zijn dat u kleine veranderingen snel opmerkt en dat verandering in dagrimte lastig is om mee om te gaan.
    • Sociale situaties. Daarbij kun je denken aan tijd nodig hebben om te wennen aan bezoek, niet graag in middelpunt van belangstelling willen staan en niet in grote groepen willen zijn.
  1. Diepere verwerking: wanneer je hooggevoelig bent gebruik je meer delen van je hersenen om informatie te verwerken. Je gaat informatie eerst analyseren op risico’s en gevolgen. Vervolgens bepaal je pas welke actie in die situatie het best kan zijn.

Als je meer informatie te verwerken krijgt, doordat je gevoeliger bent en deze informatie ook intensiever verwerkt, is het een logisch gevolg dat je ook meer tijd nodig hebt om een en ander een plek te geven. In deze maatschappij, waarin prestatie en snelheid vaak op de voorgrond staan, kun je daarom als hooggevoelig persoon in de knel komen.

Velen van ons willen aan de verwachtingen van anderen kunnen voldoen, zich kunnen meten aan anderen. Wanneer je regelmatig merkt dat je daar niet aan kan voldoen, heeft dit invloed op je eigenwaarde. Bovendien kunnen je inspanningen daar wel aan te voldoen maken dat je jezelf te veel belast, met als gevolg dat je depressief kunt raken, een burn-out kunt krijgen of angst ontwikkelt om situaties aan te gaan.

Behandeling

Wanneer je moeite hebt om op een goede manier met je eigen hooggevoeligheid (eventueel in combinatie met hoogbegaafdheid) om te gaan, kan therapie uitkomst bieden. De GrondToon biedt zowel coaching als muziektherapie aan, waarbij je zicht krijgt op wat  hooggevoeligheid precies is en wat je kan helpen. 

In de behandeling wordt onder andere gericht op het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen, omgaan met belastbaarheid, het nemen van eigen ruimte en het stellen van grenzen.

De GrondToon is aangesloten bij het netwerk van Hooggevoelig Heel Gewoon.

Als je meer wilt weten over de behandeling bij De GrondToon, kun je contact opnemen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen.