Wat betekent hoogbegaafdheid voor jou?

Ben je op verschillende momenten in uw leven vastgelopen, maar heb je er nooit de vinger op kunnen leggen waardoor? Heb je vaak gevoeld dat je anders bent dan anderen? Je hebt er misschien nooit bij stil gestaan en dan, op een bepaald moment, wordt het duidelijk…je bent hoogbegaafd.

Aan hoogbegaafdheid wordt steeds meer aandacht gegeven, vooral bij kinderen. Vaak wordt op jonge leeftijd al zichtbaar of een kind hoogbegaafd is. Echter, dit is niet altijd het geval. Soms komt pas op latere leeftijd naar voren dat hoogbegaafdheid speelt. Maar wat is het dan eigenlijk?

Vroeger werd vooral uitgegaan van een hoog IQ van minimaal 130. Tegenwoordig zijn er steeds meer onderzoekers die aangeven dat er bij hoogbegaafdheid meer dan alleen een hoog IQ speelt. Zo speelt het “autonoom zijn” en de gevoeligheid ook een rol.

Bij De GrondToon wordt voor hoogbegaafdheid uitgegaan van de omschrijving volgens het Delphi-model. Dit model staat beschreven in het boek “Hoogbegaafd, dat zie je zó!

‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, gedreven en nieuwsgierig van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’

Hoogbegaafd….en dan?

Het kan een eyeopener zijn om erachter te komen dat je hoogbegaafd bent. Tegelijkertijd begint het terugblikken op situaties waarin je je niet begrepen voelde en misschien wel dacht dat je dom was. Herinterpreteren van gebeurtenissen waar je al een betekenis aan had gegeven die nu niet meer blijkt te kloppen. Vragen waar je mee bezig gaat zoals, waar liggen mijn kwaliteiten, hoe kan ik omgaan met mijn gevoeligheid en aan de andere kant het aangaan van uitdagingen. Het is een proces waar je doorheen gaat, dat gepaard kan gaan met veel emotie.

Behandeling bij De GrondToon

Wanneer je moeite heeft om op een goede manier met je eigen hoogbegaafdheid om te gaan, kan therapie uitkomst bieden. De GrondToon biedt zowel coaching als muziektherapie aan, waarbij je zicht krijgt op wat hoogbegaafdheid precies is en wat je kan helpen.

In de behandeling wordt onder andere gericht op het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen, omgaan met belastbaarheid, prikkelverwerking versus uitdagingen aangaan, het nemen van eigen ruimte en het stellen van grenzen.

Als je meer wilt weten over de behandeling bij De GrondToon, kunt je contact opnemen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen.