Emoties reguleren

In je dagelijks leven word je voortdurend blootgesteld aan prikkels die invloed op je hebben. Hoe gevoeliger je bent hoe meer deze prikkels emoties en spanningen kunnen oproepen. Emoties zijn reacties op gebeurtenissen, op situaties waar je je in bevind. Emoties kunnen ook worden opgeroepen door gedachten, associaties en herinneringen, en ze zijn subjectief, je ervaart ze op je eigen manier.

Vaak worden emoties als lastig ervaren, terwijl ze heel nuttig zijn om te hebben. Ze brengen je in beweging als er gevaar dreigt, ze zorgen ervoor dat je even een stap terug doet als je verdriet voelt, dat je voor jezelf opkomt als je boos bent en dat je iets (opnieuw) gaat doen als je er blij van wordt. Je kunt echter in problemen komen met je emoties. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je emoties helemaal niet waarneemt of je volledig afsluit om ze te kunnen voelen. Ook kan het zo zijn dat je zoveel prikkels opneemt dat je overspoeld wordt.

Emotieregulatie betekent letterlijk “gedoseerd uiten van emoties”. Het houdt dus in dat je je emoties op een gereguleerde (gedoseerde) manier kunt uiten. Binnen de therapie wordt erop gericht dat je je eigen emoties leert herkennen evenals de bijbehorende oplopende spanning. Na herkennen zijn erkennen van de emoties en ermee leren omgaan de volgende stappen. Zo kun je er bijvoorbeeld leren dat je emoties zich niet opstapelen en voorkomen dat ze op een ongelegen moment tot uitbarsting komen.

Zowel het luisteren naar muziek als het muziek maken wordt ingezet om meer zicht te krijgen op emoties. Aan de hand van muzikaal spel wordt ingegaan op gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen om meer bewust te worden van wat er in je omgaat en hoe je zelf met prikkels om kunt gaan.