Disclaimer voor website: https://praktijkdegrondtoon.nl

Versie 02, datum 01/07/2018

Gebruik van de website https://praktijkdegrondtoon.nl

De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Je kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan u getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. De GrondToon probeert uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Toch kan niet gegarandeerd worden dat de getoonde informatie op https://praktijkdegrondtoon.nl geheel betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kunnen wij je niet garanderen dat de website altijd correct werkt of vrij is van virussen.

De GrondToon probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op https://praktijkdegrondtoon.nl worden gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan De GrondToon gevestigd te Nijmegen. Je mag gratis gebruik maken van deze informatie zolang je deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van De GrondToon. Dit geldt voor al het tekst- en beeldmateriaal.

Informatie van derden

Op deze website worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen je erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kun je geen claims leggen op De GrondToon naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door De GrondToon niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.