Beroepscode

Als (geregistreerd) muziektherapeut werk ik volgens de beroepscode voor vaktherapeutische beroepen. Om aan de kwaliteitseisen te voldoen ben ik aangesloten bij het Register Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en het Register Vaktherapie onder registratienummer 2378.

Klachtenregeling

Elke Nederlandse zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan cliënten kunnen tonen. De GrondToon is hiervoor aangesloten bij het NIBIG onder registratienummer 5268593.
Als je klachten hebt met betrekking tot je behandeling kun je dat met mij bespreekbaar maken. Indien we in gesprek niet tot een oplossing kunnen komen, kun je contact opnemen met het NIBIG. Op hun site staat meer informatie met betrekking tot het indienen van klachten